Συστήματα PACS και μετάβαση στο νέφος

Το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εικόνων (Picture Archiving and Communications Systems - PACS) αποτελεί ένα σύστημα για την αρχειοθέτηση, διαχείριση, διανομή και αποθήκευση ιατρικών εικόνων και δεδομένων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μέρος της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης τα οποία παρέχουν οικονομική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε εικόνες από πολλαπλά ιατρικά μηχανήματα, εξαλείφοντας την ανάγκη της χειροκίνητης αρχειοθέτησης και ανάκτησης των ιατρικών εξετάσεων.

Αποτύπωση μονάδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην Ελλάδα και στη Σουηδία (2012)

Η ραγδαία πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται σήμερα οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά τη ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής. Ακρογωνιαίο λίθο της ιατρικής τεχνολογίας αποτελεί η διαγνωστική απεικονιστική, η οποία παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στη διαθεσιμότητα διαγνωστικών τεχνολογιών τα τελευταία 10-15 χρόνια.

Cloud-based PACS systems

Τα συστήματα PACS επιτρέπουν γενικότερα τη διακίνηση και προβολή ιατρικών εικόνων εντός δευτερολέπτων, ενώ παράλληλα επιτρέπουν και τον διαμοιρασμό τους μέσω των σταθμών εργασίας και ενός ασφαλούς δικτύου. Η μετάβαση ωστόσο στην ψηφιακή απεικόνιση εισήγαγε μια επιπλέον πρόκληση στους οργανισμούς υγείας: τη διαχείριση, πρόσβαση, αποθήκευση και διαμοιρασμό του αυξημένου όγκου των ιατρικών δεδομένων με παράλληλη μείωση του κόστους.

logo

Currently @ Lund, Sweden

DON'T MISS THE LATEST UPDATES!
CONNECT WITH ME.

 Christos Xanthis in LinkedIn   Christos Xanthis in Twitter   Christos Xanthis in Academia.edu